Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

tola /tola/

1. v dorong: Tolong kwa -- akang kita pe oto deri so mogo! ‘Tolong dorong mobil saya karena mogok!’;

2. v tolak: Kalo orang mo kase jang ngana --. ‘Pemberian orang jangan kau tolak.’

Gabungan Kata:

tatola

v terdorong: Lantarang pe banya tu orang daba kususung, ada yang ~ ka pinggir. Saking banyaknya orang berdempetan, ada yang terdorong ke pinggir.

batola

v mendorong: Jang ~ pa kita kwa! ‘Jangan mendorong saya, dong!’