Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

sambilang /sambilaG/

num Sembilan: De pecucu so --. ‘Cucunya sudah sembilan.’