Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

nemau → nimau