Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

yuyu /yuyu/

n yoyo: Kita pe anak jago maen -- . ‘Anak saya mahir bermain yoyo.’