Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

rante /rantE/

n rantai: Kong kacili jo tu --kapal! ‘Wah, besar sekali rantai kapal itu!’

Gabungan Kata:

barante

v membentuk rantai: Dorang da ika tu goro beking --. ‘Mereka mengikat karet itu membentuk rantai.’