Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

rame /ramE/

a ramai: -- skali tu birman peacara hari jadi tadi malang. ‘Ramai sekali pesta ulang tahun tetangga semalam.’

Gabungan Kata:

kaserame

v meramaikan: Tu anak-anak TK da ~ tu acara. ‘Murid-murid TK meramaikan acara itu.’

rame rame

/ramE-ramE/a bersama-sama: Kalo ba jalang ~ nda dapa rasa so sampe. ‘Kalau berjalan bersama-sama tidak terasa sudah sampai.’