Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

mujair /mujair/

n ikan mujair: Tape paitua samantara da babakar --. ‘Suamiku sedang membakar ikar mujair.’