Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

mendreng /mEndrEG/

v mencicil: Bole ja angka barang pa Tanta Unggu kong bayar --. ‘Boleh mengambil barang pada Ibu Unggu dan dibayar secara mencicil.’