Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

lingkar /liGkar/

v melingkar; melilit: Parampuang da hamil nimbole ja --akang apa-apa di leher kata, nanti tu ade mo talingkar tali pusa. ‘Kata orang, wanita hamil tidak boleh melingkari sesuatu di leher sewaktu hamil nanti janinnya terlilit tali pusar.’