Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

lama /lama/

n lama: -- dia datang so dari tadi kita da tunggu. ‘Dia lama datang padahal sejak tadi saya menunggu.’

Gabungan Kata:

balama

a /balama/: a berlama-lama:Dorang kwa -- jadi torang kase tinggal. ‘Mereka berlama-lama jadi kami tinggalkan.’

talama /talama/

a kelamaan; lambat: Torang – di jalang. ‘Kami kelamaan di jalan.’

lamalama

adv /lama-lama adv lama-lama; makin lama makin...: -- kita so momara pa ngana. ‘Makin lama saya makin marah padamu.’

babalama /babalama/

a tidak lekas-lekas: -- ngana mo pulang, somo ujang kras. ‘Kamu tidak lekas-lekas pulang, sudah mau hujan’.