Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

jimat /jimat/

n jimat: Dorang pe -- nyanda mempan pa kita. ‘Jimat mereka tidak mempan pada saya.’