Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

jaha /jaha/

a jahat: Ngana pe -- skali.‘Kamu jahat sekali.’