Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

isyarat /isyarat/

n isyarat: Kalu mo ba cerita deng dia musti pake bahasa --. ‘Kalau hendak bercakap-cakap dengan dia harus memakai bahasa isyarat.’