Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

imut-imut /imut-imut/

a imut-imut, manis; mungil: Ngana do pe muka -- skali. ‘Wajahmu imut-imut sekali.’