Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

iklas

a / iklas/ a ikhlas: Ngana kwa nyanda --ba tamang deng dia. ‘Kamu tidak ikhlas bersahabat dengan dia.’