Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

ijo /ijo/

a hijau: Dia suka skali warna --. ‘Dia menyukai warna hijau.’