Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

identik

a /idεntik/ a identik: Dorang kembar, mar nyanda --. ‘Mereka kembar, tetapi tidak identik.’