Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

hati /hati/

1. n hati: Dokter da bilang dia pe -- so kana virus ‘Dokter mengatakan hatinya terserang virus.’;

2. n perasaan: Saki ta pe -- da lia pa dia bajalang deng orang laeng. ‘Perasaanku sakit melihat dia berjalan dengan orang lain.’;

3. n pilihan: So bagitu de pe --, torang so nimbole beking apa-apa.‘Sudah seperti itu pilihannya, kita tidak dapat berbuat apa-apa.’;

Gabungan Kata:

hati busu

ki hati jahat: Jang ba~ kwa. ‘Janganlah berhati busuk.’

hati kadondong

ki hati kedondong; hati jahat: Dia pe hati ~. ‘Hatinya hati kedondong.’

hatikacili

ki hati kecil; nurani: Ta pe ~ larang pa kita mo badusta. ‘Nuraniku melarangku untuk berdusta.’