Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

1has /has/

a khas: Tu tinutuan makanan --orang Manado. ‘Tinutuan itu makanan khas orang Manado.’

2has /has/

1. n kasa: Ganti jo tu kaeng -- pa de pe luka. ‘Ganti saja kain kasa di lukanya.’;

2. n has (daging bagian pinggang atau lambung): Tu daging -- ja beking sate.’ ‘Daging has itu biasanya disatai.’