Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

golpi /golpi/

n celana pendek: Kiapa kong ngana pe -- so tarabe? ‘Mengapa celana pendek kamu sobek?’