Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

feri /feri/

n feri (kapal feri): Nae kapal -- jo ka Sanger. ‘Naik kapal feri saja ke Sanger.’