Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

fasik

a /fasik / a fasik: Torang nimbole jadi orang --. ‘Kita tidak boleh menjadi orang fasik.’