Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

fait, baku fait

v berkelahi: Manjo torang dua --! ’Ayo kita berkelahi!