Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

cole /colE/

ark n kutang: “Buka paneti, buka -- kong buka kaeng baru dapa tu sadap” (teka-teki yang jawabnya kue lemper) buka peniti, buka kutang lalu buka kain baru dapat yang enak (Warou-Salea, 1985: 46)