Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

cem, cemburu

v /cEm, cEm/ v cemburu: -- so ngana? ‘Kau cemburu ya?’