Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

ca.i.u /caiuk/cabiu

cak n penyakit telinga yang mengeluarkan cairan, congek