Bahasa Melayu Manado Bahasa Indonesia

cadangan /cadaGan/

n cadangan: Depekaka cuma pemain --. ‘Kakaknya hanya pemain cadangan.’